Logo-only

redovisning

Vi hjälper er med att skapa effektiva och enkla rutiner för redovisning och ekonomihantering. Tillsammans arbetar vi fram skräddarsydda ekonomirutiner som passar just dig och ditt företag. 

Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov. 

Du får hjälp med alla delar av ekonomin.

 • Löpande redovisning inklusive reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
   
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Bolagsdeklaration
 • Privatdeklaration
 • Rådgivning