Logo-only

outsourcing

Fungerande ekonomi och administration är vägen till en framgångsrik verksamhet.
Leansa hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning, bokföring och ekonomihantering. Våra redovisningskonsulter ger dig en personlig kontakt som arbetar fram just de ekonomirutiner som passar ditt företags situation. Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

Kostnadsoptimering
Outsourcing ger fördelen att man inte binder kapital, kostnader eller personal, i kombination med en lägre kostnad som dessutom är rörlig utifrån det aktuella behovet. När du outsourcar ekonomin till Leansa har du tillgång till en organisation med expertkompetens samtidigt som du bara betalar för den tid du använder.

Högre kvalitet i arbetet 
Vi har stor erfarenhet från en mängd olika kunder och branscher och du får tillgång till vår erfarenhet utan att behöva lägga några extra resurser på det. Du frigör tid och pengar som kan läggas på ditt företags kärnverksamhet.

Du kan få hjälp med alla delar av ekonomin:

 • Löpande redovisning inklusive reskontrahantering
 • Fakturering
 • Skanning av leverantörsfakturor
 • Skattedeklarationer
 • Periodisk sammanställning
 • Månadsrapportering
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Bolagsdeklaration
 • Rådgivning