Logo-only

hr & lön


Vi hjälper dig med lönehantering och frågor inom HR- och löneområdet. Vid löneoutsourcing sköter vi all lönehantering. Hela lönehanteringen/löneadministrationen och personaladministrationen blir effektivare.

 
Effektiviserar dina processer

Genom att använda väl beprövade löne- och HR-system får din organisation en effektivare och smidigare personalrapportering, tidrapportering, rapportering av reseräkningar och avvikelsehantering i en kostnadseffektiv lösning. Inga dyra investeringar krävs.

 

HR- och löneoutsourcing frigör resurser

När du outsourcar HR och löner slipper du investeringskostnader, kapitalbindning och egna administratörer. Gemensamt för alla våra tjänster är dock att användarvänlighet för dig och dina medarbetare och kostnadseffektiviteten alltid ligger i fokus.