Logo-only

cfo interim

Kapacitet och kompetenstillförsel

Vi kan stötta och avlasta ekonomiorganisationen genom att:

 • Gå in i en tillfällig operativ roll.
 • Lösa en brådskande arbetsuppgift.
 • Tillföra specialkompetens under en begränsad tid.
 • Driva eller delta i ett projekt.
 • Ta över utförandet på plats av en specifik uppgift eller process.
 • Tillföra energi och opartiskhet i speciella situationer.

Vi erbjuder en snabb och kvalitativ interimslösning samt att ta ett samlat grepp om er ekonomistyrning.
Situationer där projektstöd kan behövas :

 • Förvärvsituationer
 • Systemimplementation
 • Nya ägarkrav
 • Prognosrevidering
 • Ekonomihandbok
   
 • Stänga ned eller flytta verksamhet
 • Kostnadsbesparingsprogram
 • Produktöversyn och lönsamhetsanalys
 • Stänga revisionsanmärkningar