Logo-only

Bolagsärenden

När ett bolag ska bildas, genomgå förändringar eller avvecklas innebär det mycket administration och kontakt med myndigheter. Leansa bistår små och medelstora aktiebolag med professionell hjälp att handskas med alla slags förändringar i bolaget.

Leansa hanterar förändringar i samband med nyemission, fusion, registrering eller när en ny styrelseledamot valts in. Vid till exempel ägarskifte är framförhållning och god planering av stor vikt. Vi har många års praktisk erfarenhet inom detta område och kan på ett professionellt och effektivt sätt ge er den rätta hjälpen och rådgivningen.

Bolagsbildning
Inför en bolagsbildning tar Leansa fram och hanterar alla nödvändiga dokument som krävs för att bolaget ska kunna registreras på Bolagsverket. Vi kan även hjälpa till med rådgivning och paketlösningar vid köp av ett färdigt lagerbolag.

Likvidation
När ett bolag ska avvecklas kan Leansa assistera vid en likvidation. Initialt kan vi erbjuda rådgivning kring själva beslutet om likvidation, informera om eventuella alternativ samt processens gång. Därefter kan vi tillsätta en likvidator och hjälpa till med handlingar för beslut, genomförande och registrering på Bolagsverket.

Vi har erfarenhet av såväl strukturellt som strategiskt förändringsarbete.

  • Kvalificerade ekonomiska bedömningar
  • Koordinering av komplexa ekonomiska transaktioner
  • Nybildning
  • Likvidation
  • Förvärv, fusioner, försäljning av verksamhet
  • Due diligence
  • Styrelseuppdrag
  • Ekonomihandböcker och rutinbeskrivningar