Logo-only

Referenser

Vi har outsourcat stora delar av vår administration till Leansa.
Vi köper en komplett professionell lösning med allt från den ekonomiska redovisningen, årsredovisning, skatter, uppföljning och löpande legala frågor/formalia.
 
På så sätt kan vi fokusera på sånt som skapar värde för våra kunder.

Tom Larsson
 VD Promobility AB

www.promobility.se

Leansa ger bra stöd för mig som VD avseende den ekonomiska uppföljningen. De förstår vår verksamhet och har bra tillgänglighet och service.
Vi har outsourcat allt från löpande redovisning, löner, rapportering och årsredovisning till Leansa. Det ger oss möjlighet att arbeta med det vi är bäst på; att främja entreprenörskap och skapa tillväxt.

Magnus Ingevall
VD Connect Sverige Region Öst
www.connectsverige.se/ost

Leansa är en mycket god samarbetspartner i vår ambition att driva, utveckla och förvärva e-handels butiker.
De är kompetenta och intresserade av automatiserade flöden, logistik, ekonomi och bolagsformalia, som är viktiga områden för vår verksamhet.
 

Anders Andersen
VD Etaility AB

www.etaility.com

Jag tycker att vi får mycket bra kvalitet till rimligt pris. Leansa ger oss rutiner vilket gör administrationen enkel för mig som företagare.  
Vi har god kommunikation med Leansa som hjälper oss lösa olika utmaningar i vår växande verksamhet.
 

Eva-Karin Lasu
VD LiveLetLiving AB

www.liveletliving.se