REFERENCES

“Leansa gives us the opportunity to work with what we are best at; to promote entrepreneurship and create growth ”

Stefan Sonnerstedt

CEO Connect Sverige Region Öst
www.connectsverige.se/ost

Connect Sverige Region Öst

Leansa ger bra stöd för mig som VD avseende den ekonomiska uppföljningen. De förstår vår verksamhet och har bra tillgänglighet och service. Vi har outsourcat allt från löpande redovisning, löner, rapportering och årsredovisning till Leansa. Det ger oss möjlighet att arbeta med det vi är bäst på; att främja entreprenörskap och skapa tillväxt.

"We have good communication with Leansa which helps us solve various challenges in our growing business."

Eva-Karin Lasu

VD LiveLetLiving AB
www.liveletliving.se

LiveLetLiving AB

Jag tycker att vi får mycket bra kvalitet till rimligt pris. Leansa ger oss rutiner vilket gör administrationen enkel för mig som företagare. Vi har god kommunikation med Leansa som hjälper oss lösa olika utmaningar i vår växande verksamhet.

"Leansa is a very good partner in our ambition to run, develop and acquire e-commerce stores."

Anders Andersen

VD Etaility AB
www.etaility.com

Etaility AB

Leansa är en mycket god samarbetspartner i vår ambition att driva, utveckla och förvärva e-handels butiker. De är kompetenta och intresserade av automatiserade flöden, logistik, ekonomi och bolagsformalia, som är viktiga områden för vår verksamhet.

Get in Touch

+46 (0)8 518 197 00
info@leansa.se

Robert Kermani

+46 (0)73 535 60 36

r.kermani@leansa.se

Malin Berggren

+46 (0)72 387 57 70

m.berggren@leansa.se

Johanna Palmgren

+46 (0)70 379 32 12

j.palmgren@leansa.se

Ida Hagelin

+46 (0)72 898 01 19

i.hagelin@leansa.se

Maram Saeed

+46 (0)72 891 61 71

m.saeed@leansa.se

Therese Ljungström

+46 (0)70 778 13 57

t.ljungstrom@leansa.se

Laila Sandberg

+46 (0)72 898 56 23

l.sandberg@leansa.se

Tintin Frykblom

+46 (0)8 518 197 00

t.frykblom@leansa.se