Logo-only

Tjänster

Redovisning

Som kund hos Leansa kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen. 
Vi är Auktoriserade Redovisningskonsulter vilket innebär att vi genomgår återkommande kvalitetskontroller samt följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster.

outsourcing

Vi hjälper dig att skapa effektiva och enkla rutiner för din redovisning, bokföring och ekonomihantering.  
Du bestämmer själv vilka delar vi ska ansvara för och hur mycket du själv tar hand om. På så sätt kan du styra din ekonomifunktion och dina kostnader efter behov.

Interim CFO

Vi kan bistå med en Interim CFO/ekonomichef som snabbt kliver in i en operativ roll med ansvar över ekonomifunktionen.
En interim CFO hos oss har gedigen erfarenhet av att arbeta med bland annat redovisning, skattefrågor, budgetarbete, bokslut och koncernredovisning.

Löner & HR

Vi sköter er löpande löneadministration, inklusive kontrolluppgifter, semesterlöner, förmåner, utlägg, reseräkningar, uppbördsdeklarationer och statistik.
Som kund rapporterar du enkelt in lönegrundande uppgifter till oss.
Sedan ordnar vi resten.

Bolagsärenden

Vi hjälper er med att hantera alla slags förändringar i företaget.

Vare sig ett bolag ska bildas, genomgå förändringar eller avvecklas bistår vi er med rådgivning, formalia och kontakt med myndigheter.